SekretesspolicyVi på Playa Games GmbH tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar och följer strikt reglerna i personuppgiftslagen. Vi äventyrar aldrig känsliga data. Dessa sekretessbestämmelser gäller vid eventuella tvivelsmål för alla produkter, onlinespel, tjänster och webbplatser som vi erbjuder (kallas fortsättningsvis för "Tjänster"). Personrelaterade data samlas endast in på vår webbplats i så stor utsträckning som tekniken kräver. Insamlade data säljs aldrig eller vidarebefordras aldrig till en tredje part, under förutsättning att en lagstadgad bestämmelse inte kräver detta.
Beskrivningen nedan ger en översikt av hur vi garanterar detta skydd och vilken typ av data som samlas in och för vilket syfte.

Protokolldata - icke personrelaterade data

Vi samlar in och sparar automatiskt information som din webbläsare skickar till oss på våra servrar. Dessa data kan inte spåras till specifika personer. Dessa data samkörs endast med andra datakällor vid förmodade lagbrott.

Registrering - personrelaterade data

När du registrerar dig för våra Tjänster sparar vi din e-postadress, fitt lösenord och en pseudonym som du själv väljer. Om du senare ångrar att du har registrerat dessa data kan du när som helst ta tillbaka Ditt godkännande genom att radera itt konto i Spelets alternativmeny.

Cookies

Våra Tjänster använder på flera ställen s.k. cookies. Cookies är små textfiler som sparas i din dator. De används för att våra erbjudanden ska bli mer användarvänliga, effektivare och säkrare.

Personlig kommunikation

Om du skickar ett e-postmeddelande eller motsvarande meddelande till oss sparas detta meddelande av oss för att vi ska kunna behandla dina förfrågningar, besvara dina frågor eller förbättra våra Tjänster.

Kompletterande innehåll

Våra Tjänster är i princip kostnadsfria. Vissa bestämda Tjänster kan även köpas. Om du köper en kostnadsbelagd tjänst vidarebefordrar vi vissa kontospecifika data till andra tjänsteleverantörer om detta är nödvändigt för bestämning av avgiften, för fakturering eller inkassering. I övrigt tillämpar vi strikt de stränga bestämmelserna i TMG (tyska telemedielagen, övers. anm.) och vidarebefordrar i synnerhet inte känsliga data till en obehörig tredje part.

Nyhetsbrev

Vi använder den e-postadress som du har angett för att kommunicera med dig efter ditt medgivande och ibland skicka nyhetsbrev för de erbjudanden som du använder. Du får ingen reklam från tredje part av oss och vi sprider inte din e-postadress till tredje part.

Andra webbplatser

Dessa sekretessbestämmelser gäller endast för våra Tjänster. Om du öppnar Internetreferenser (länkar) i våra forum, i meddelanden från andra användare eller i chatten kan du komma till webbplatser eller erbjudanden från tredje part, vars processer vi inte har inflytande över och för vilka vår sekretesspolicy inte tillämpas.

Rätt till information

Du har när som helst rätt till information om lagrad information som är relaterad till din person, dess ursprung och mottagare, samt syftet med att denna information har sparats. Du kan få information om lagrade data via de kontaktalternativ som specificeras i Företagsinformation.

Ändring av denna förklaring

P.g.a. den snabba utvecklingen av Internet kan det vara nödvändigt att anpassa denna förklaring efter rättsläget, det tekniska läget och våra Tjänster. Vi informerar dig i sådana fall i förväg.

Ytterligare information

De som vill spela med varandra måste kunna lita på varandra. Därför vill vi alltid kunna motivera hur vi hanterar din personrelaterade information. Du är när som helst välkommen att kontakta oss om du har frågor som du inte får svar på i sekretesspolicyn, om du vill ha ytterligare information om en viss punkt eller om du har synpunkter.

Senast ändrad den 3 december 2009